Beth ydy ymatebwr cyntaf y Gymuned /  Tudalen ymatebwyr  /  Cysylltiwch a ni  / Y Tim /  Lluniau  /  cadwyn goroesiad  /  Noddwyr  /  Rhoddion

Beth Yw Gadwyn Of Goroesiad?

   Mynediad Cynnar

      Mae'n hanfodol bod y help dechrau yn syth ar ôl ataliad ar y galon drwy ffonio 999

 

  CPR cynnar

       CPR (dadebru cardio-anadlol) a anadlu artiffisial (geg i ceg) yn darparudigon o ddosbarthu dros        dro cadw symiau bach o gwaed ocsigenedig cylchredeg drwyorganau hanfodol. Mae hyn yn cadw y galon a'r           ymennydd um fyw tan bod AED (DiffibriliwrAllanol Awtomatig) yn cyrraedd.
 

   Diffibriliwr cynnar

       Pwrpas y diffibriliwr cynnar yw ail-sefydlu rhythm calon arferol. Ymchwil wyddonol wedi dangos        bod diffibrilwyr yn gynnar yn cynyddu'r siawns o oroesi ar gyfer rhywun efo ataliad ar y galon.

 

   ACLS cynnar

       Cymorth Cynnar Uwch yn driniaeth a ddarperir gan y parafeddygon panfyddant yn cyrraedd ysbyty.

 

Ddeng mlynedd ar hugain yn ôl, darganfyddwyd os yw cyfres o ddigwyddiadau yn digwydd mewn trefn fydd claf sy'n dioddef o drawiad ar y galon yn sefyll fwy o siawns o oroesi. Mae'r digwyddiadau hyn a elwir bellach yn y 'Chain of survival' mynediad cynnar
 

 

 

 

Saesneg

Chain Of Survival
Ymatebwyr Cyntaf  y Gymuned Bala