Designed, maintained and sponsored by Bala Computer Services. www.balacomputers.co.uk

Beth ydy ymatebwr cyntaf y Gymuned /  Tudalen ymatebwyr  /  Cysylltiwch a ni  / Y Tim  /  Lluniau  /  cadwyn goroesiad  /  Noddwyr  /  Rhoddion

Sut allwch chi helpu ?

 

Rydym wrthi'n chwilio am noddwyr corfforaethol a allai hoffi noddi gwisgoedd , diffibrilwyr prynu neu fagiau cit . Mae cael mwy o hyfforddiant neu becynnau byw yn fawr yn ein helpu i gynyddu ein darllediadau ymatebwr . Cysylltwch â ni i drafod nawdd corfforaethol .

Bala Ymatebwyr Cyntaf y Gymuned yn cael eu hariannu yn gyfan gwbl drwy eu hymdrechion codi arian eu hunain a rhoddion hael gan aelodau o'r noddwyr cyhoeddus a chorfforaethol . Rydym yn defnyddio cronfeydd hyn ar gyfer prynu offer a gwisgoedd i gynyddu gallu ein gwaith ymatebwr yn y Bala .

Os hoffech chi i roi neu am unrhyw wybodaeth arall , neu os hoffech i'r tîm ddod i gael sgwrs gyda'ch sefydliad , busnes ac ati, cliciwch ar y ddelwedd isod

Rhoddion yn ddiolchgar

Saesneg

Donations
Ymatebwyr Cyntaf  y Gymuned Bala
Cysylltiwch a ni