Ymatebwyr Cyntaf  y Gymuned Bala

Pan fydd claf yn wynebu argyfwng difrifol, bydd pob eiliad yn cyfrif a gall cymorth gan Ymatebwr Cyntaf yn y Gymuned wneud byd o wahaniaeth i’w bywydau.Mae Ymatebwyr Cyntaf yng Nghymru yn wirfoddolwyr sy’n mynychu galwadau 999 priodol yn eu hamser eu hunain a chynnig gofal brys i bobl yn eu cymuned eu hunain.Pan fydd rhywun yn galw 999, hysbysir Ymatebwyr Cyntaf gan dair canolfan reoli WAST ac anfonir i fathau penodol o alwadau’r un pryd â’r ambiwlans fel y gallant gynnig gofal hanfodol nes i’r cerbyd gyrraedd.Hyfforddir gwirfoddolwyr gan y Gwasanaeth Ambiwlans i weinyddu sgiliau cymorth cyntaf sylfaenol, therapi ocsigen, adferiad cardiopwlmonaidd a defnyddio diffibrilydd.

 

 

 

 

 

Beth ydy ymatebwr cyntaf y Gymuned?

Mae Tim ymatebwyr cymunedol cyntaf y bala yn dîm o wirfoddolwyr sy'n cael eu hyfforddi gan ygwasanaeth ambiwlans i lefel gydnabyddedig ac yn darparu triniaeth achub bywydi bobl yn eu cymunedau lleol. Mae Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol  bob amser yn cael eu cefnogi gyda'r ambiwlans brys agosaf sydd ar gael.

Saesneg

Bala Community First Responders

Beth ydy ymatebwr cyntaf y Gymuned /  Tudalen ymatebwyr  /  Cysylltiwch a ni  / Y Tim  /  Lluniau  /  cadwyn goroesiad  /  Noddwyr  /  Rhoddion